Visitor : 119714
สารจาก MD ::
     เรียนผู้เยี่ยมชมและ
อุปการคุณทุกท่านด้วย
ความยินดี และ จริงใจ
เป็นอย่างยิ่งในการที่
ท่านได้มา เยี่ยมชมเว็บ
ไซต์ของบริษัท เราด้วย
Member Login ::
Username : 
Password : 
Register | Forget Password ??
Product Categories ::
Search by Google.co.th ::

การลงแป้งเส้นด้ายยืน (ตอนที่ 4 ...ตอนจบ)

วิธีการลงแป้ง

วิธีการลงแป้งแบ่งเป็น 3 แบบคือ

1.ลงแป้งก่อนการเตรียมเส้นยืน  วิธีนี้คือการลงแป้งแบบเส้นเดี่ยวและแบบใจ ( hank sizing )  การลงแป้งแบบนี้ทำได้กว้างมาก  และ ได้ผลดี  แต่ไม่เป็นการประหยัด  ใช้กับเส้นด้ายไหมดิบ  ด้ายไหมที่ตีเกลียวด้ายเวอร์สเตท  ด้ายฝ้าย หรือ ด้ายใยสังเคราะห์

2.การลงแป้งหลักการเตรียมเส้นยืน  วิธีนี้ใช้กับผลผลิตจำนวนมาก  ได้แก่  แบบหลอด  เส้นด้ายจำพวกด้ายปั่น  ด้ายเวอร์สเตท  วิธีนี้รวมถึงกรลงแป้งแบบบนเครื่องทอโดยตรง

3.การลงแป้งแบบพร้อมกันกับการเตรียมเส้นยืน  เมื่อมีเส้นด้ายหลาย ๆ เส้น  เช่น  เส้นด้ายใยสังเคราะห์หรือเรยอน  เส้นด้ายใยยาว  ซึ่งมีความยุ่งยากกว่าที่จะลงแป้งภายหลังการเตรียมเส้นยืน  เพราะการลงแห้งแบบนี้สะดวกในการกระจายเส้นยืนระหว่างการลงแป้ง

ข้อเสียที่เกิดจากการลงแป้งเส้นด้าย

1. เส้นด้ายตาย คือ ลักษณะที่เส้นด้ายถูกดึงยึดมากเกินไปขณะลงแป้ง  เนื่องจากการปรับเครื่องไม่ถูกวิธี  ทำให้ด Elongation  เหลือน้อยเมื่อนำบีมที่ได้มาขึ้นทอ  เส้นด้ายไม่สามารถทนต่อแรงดึงได้  เส้นด้ายจึงขาดมากกว่าปรกติทำให้คุณภาพของผ้าต่ำ

สาเหตุ....

- ที่วางบีมมากเกินไป

- ใช้อัตรากดไม่เหมาะสม  ขณะที่เส้นด้ายอยู่ใน Size box เส้นด้ายจะยืดตัวมากขึ้นเมื่อถูกความร้อนและน้ำแป้ง

- ใช้ความตึงขณะอบเส้นด้ายให้แห้งด้วยความดึงมากเกินไป  ทำให้เส้นด้ายยืดมาก

- ใช้อุณหภูมิสูงเกินไป  ทำให้สารเคมีที่ยึดติดกับเส้นด้าย และเส้นด้ายกรอบตาย  ไม่มีการยืดหยุ่น

- ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม

2.แป้งเป็นก้อน  คือ มีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ ติดเส้นด้าย  หลังจากการลงแป้งและอบแห้งแล้วเมื่อเวลานำบีมมาทออาจจะทำให้เส้นด้ายขาดที่ เบรก ตะกอ และฟันหวี

สาเหตุ.....

- แป้ง -  สารเคมีที่ใช้ผสมมีสิ่งอื่นปนติดเข้ามา

- ผสมผิดวิธี

- Size box ล้างไม่สะอาด

- ลูกยางเป็นรอย

- อุณหภูมิที่ใช้ไม่ถูกต้อง

3.Hard size  คือลักษณะที่เส้นด้ายแข็งกระด้าง  เมื่อผ่านการลงแป้งแล้ว  เพราะสารเคมีไม่แทรกซึมเข้าไปในเส้นด้ายทำให้ฝุ่นแป้งหลุดมาก  ดูเนื้อผ้าหยาบ  ด้ายขาดมาก

สาเหตุ.....

- ส่วนผสมของเคมี - แป้ง ไม่เหมาะสม ( ขาดสารที่ทำให้เกิดความอ่อนนุ่ม หรือน้อยเกินไป)

- ต้มแป้งไม่สุกพอ ( อุณหภูมิ เวลา %ความเข้มข้นสูง)

- อุณหภูมิขณะอบแห้งสูงมากเกินไป

- แรงกดที่ลูกยางน้อยเกินไป

- ความเร็วของเครื่องเร็วมากเกินไป

4.ด้ายอ่อนแป้ง  คือ  ลักษณะที่เส้นด้ายติดแป้งน้อย  ทำให้เกิดขนขณะทอ  เส้นด้ายจะขาดมาก

สาเหตุ.....

- วิธีลงแป้งไม่ถูกต้อง

- น้ำแป้งใสเกินไปหรือเก็บไว้นาน

- น้ำแป้งเป็นฟองหรือใช้อุณหภูมิมากเกินไป

- ระบบปั๊มหมุนเวียนแป้งเสีย

- ถ้าอุ่นแป้งเป็นช่วง ๆ  อาจเกิดจากการอ่อนตัวเป็นน้ำของสตีมมากเกินไป

- สูตรแป้งผิดพลาด

5.ด้ายติดแป้งเป็นช่วง ๆ   คือ  ลักษณะที่เส้นด้ายที่ติดแป้งเป็นแผ่น ๆ ตามความกว้างตลอดหน้าผ้า  เส้นด้ายไม่สามารถจะแยกตัวเป็นอิสระได้  เมื่อทอผ้าเส้นด้ายจะขาด และ เป็นตำหนิ

สาเหตุ.....

- ลูกยางเสียนาน ๆ

- เมื่อหยุดเครื่องนาน ๆ ระบบคลายไม่มี

- เครื่องเสีย

6.บีมไม่ดี  คือ ลักษณะในการลงบีมที่หน้าเครื่องของพนักงานจะมีลักษณะผิดปรกติ  เช่น  บีมนิ่ม , บีมไม่เรียบ , ริมยุบ , ริมนูนสูง

สาเหตุ.....

- การปรับตั้งการตึงในการบีมน้อย

- การปรับตั้งความตึงของ Press roll น้อย

- ตั้งความกว้างของเส้นด้าย (หวี) ชิดขอบบีมด้านในด้านหนึ่ง

- เส้นด้ายเปื่อย

- เครื่องเสีย

*************************

 

 

10 สิงหาคม 2553
website builder by : ninewebsite.com
บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด
141 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-0096 , 0-2874-2003 ถึง 9 แฟ๊กซ์ : 0-2427-8615 ถึง 6
   Email : tthh2517@outlook.com tthh2517@yahoo.com / website : http://www.tangti.com